Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Energiåtervinning – Lägre kostnader
Tryckluft är ett av de viktigaste hjälpmedlen inom industrin. Det är också en av de största energiförbrukarna. Alla besparingar som kan göras på trycklufts-området har därför stor betydelse för kostnaderna och för miljön.
komprimera

Enligt termodynamikens lagar omvandlas energin som används för att komprimera luft till värme. Huvuddelen av denna värme - upp till 94 % - stannar kvar i den komprimerade luften och smörjoljan.

Upp till 94 % av den elektriska energin omvandlas till kompressionsvärme. Utan energiåtervinning går denna värme förlorad i atmosfären
via kylsystemet och strålning.

Hade det inte varit fantastiskt om vi kunde återvinna den värmenoch återanvända den på ett kostnadseffektivt sätt?
Mängden energi som kan återvinnas beror på kompressorns storlek och driftstimmar. Typisk återvinning ligger mellan 50 M och 94 %. Eftersom nästan 70 % av alla industriprocesser inkluderar användning av varmvatten och ånga, kan återvinningsenheter minska både bränsle- och underhållskostnaderna för alternativ utrustning.
reducera

Företag runt om i världen förlitar sig på vår kompetens och våra innovationer för att hjälpa dem att utöka sin verksamhet. De räknar med att vi ska sänka deras kostnader utan att minska deras produktivitet.

Största delen av er kompressors livscykelkostnader läggs på energi (upp till 70 %). När man diskuterar kostnadsminskning är det därför bara logiskt att energiförbrukningen är i huvudfokus, både för oss och för er. Genom upptäckt av läckage, optimering av era processer, bandtrycksänkning och utnyttjande av den senaste tekniken, kan man uppnå en minskning av er utrustnings energiförbrukning.

Vi tar vårt ansvar på allvar:
mot våra kunder, mot deras framtid och mot vår världs framtid.
Vi är Atlas Copco.

Spansk mjölkproduktionsanläggning sparar 33 000 euro om året
calc
Râkna ut dina besparingar
Energikostnad
Underhållskostnad
Investeringskostnad
återanvänd
Varmvatten som har återvunnits från tryckluftssystemet kan användas för sanering och rumsuppvärmning, och vattnet är mycket lämpligt för processtillämpningar.

Om varmvattnet används i förmatningskretsar till värmepannor eller direkt i processer som kräver temperaturer på 70–90°C finns stora möjligheter att spara in på dyra energikällor som naturgas och olja.
funktioner och fördelar
Sänk energiförbrukningen, eliminera utsläppen, spara pengar.
er_family
Så här fungerar det
spara
Atlas Copco strävar efter att minska koldioxidutsläppen i varje
skede av en kompressors livstid: från designfasen ända fram till utrustningens tillverkning, distribution, konsumentanvändning, avfallshantering och återvinning.

När man tittar på koldioxidutsläpp från en typisk luftkompressor,
står energin som förbrukas när den används för 99 % av
koldioxidutsläppen. Eftersom energiförbrukning också typiskt
representerar över 80 % aven kompressorns livscykelkostnad,
kommer energibesparingar i tryckluftssystem att ha en betydande
inverkan för att bevara inte bara miljön utan också er vinst.
Energibesparingar på tryckluft innebär fördelar både för er vinst och vår planet
Spara 15.000 träd
arrows_up
arrows_down
Hem
energiåtervinning
komprimera
reducera
återanvänd
spara