Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Energieterugwinning - Kostenbesparingen

Perslucht is een van de belangrijkste nutsvoorzieningen voor de industrie. Het is ook een van de grootste energieverbruikers.

Als u kunt besparen op uw persluchtsysteem dan heeft dit een aanzienlijke impact op uw bedrijfskosten en op het milieu.

comprimeren
Volgens de wet van de thermodynamica wordt de energie die gebruikt wordt om lucht samen te persen omgezet in warmte. Het grootste gedeelte van deze warmte - maximaal 94% - blijft achter in de perslucht en de smeerolie. Maximaal 94% van de elektrische energie wordt omgezet in compressiewarmte. Zonder terugwinning van energie gaat deze warmte verloren in de atmosfeer via het koelsysteem en via straling.

Zou het niet geweldig zijn als we die warmte konden terugwinnen om ze daarna op een kosteneffectieve manier te hergebruiken?

De hoeveelheid energie die kan worden teruggewonnen is afhankelijk van de grootte en het aantal bedrijfsuren van de compressor. Gewoonlijk worden terugwinningen tussen 50M en 94% verkregen. Omdat bij bijna 70% van alle industriële processen warm water of stoom wordt gebruikt, kunnen systemen voor de terugwinning van energie zowel de brandstof- als de onderhoudskosten van alternatieve apparatuur beperken.
verlagen

Overal in de wereld vertrouwen bedrijven op onze expertise en onze vernieuwingen om hun zaken te helpen groeien. Ze rekenen op ons om hun kosten te verlagen zonder dat ze moeten inboeten aan productiviteit.

Het grootste deel van de levenscycluskosten van uw compressor wordt besteed aan energie (tot 70%). Wanneer we het hebben over de verlaging van kosten, is het dus logisch dat energieverbruik het voornaamste aandachtspunt is. Zowel voor ons als voor u. Door de detectie van lekken, de optimalisering van uw processen, de vermindering van de drukband en het gebruik van de laatste technologieën kan een succesvolle vermindering van het energieverbruik van uw apparatuur verkregen worden.

Wij nemen onze verantwoordelijkheden ernstig op:
tegenover onze klanten, tegenover hun toekomst en
tegenover de toekomst van onze wereld.
Wij zijn Atlas Copco.

Spaanse zuivelfabriek bespaart jaarlijks 33.000 euro
calc
Bereken uw besparingen
Energiekosten
Onderhoudskosten
Investeringskosten
hergebruiken
Warm water teruggewonnen uit uw persluchtsysteem is bruikbaar voor sanitaire doeleinden, verwarming van ruimtes of in procestoepassingen.

Het gebruik van voorverwarmd water voor de boiler of rechtstreeks in processen die temperaturen van 70 tot 90°C vragen, kan leiden tot lagere energiekosten, bijvoorbeeld voor aardgas en stookolie.
kenmerken en voordelen
Verlaag het energieverbruik, beperk de CO2 uitstoot en bespaar.
er_family
hoe gaat het in zijn werk?
besparen
Atlas Copco streeft naar de vermindering van de CO2-voetafdruk in elke fase van de levensduur van een compressor: van de ontwerpfase tot de fabricage, de distributie, het gebruik door de consument, de verwijdering en het recyclen van de apparatuur.

Als we echter de normale koolstofafdruk van een luchtcompressor bekijken, is de energie die deze verbruikt verantwoordelijk voor 99% van de CO2-uitstoot. Omdat energieverbruik gewoonlijk ook meer dan 80% van de levenscycluskosten van een compressor vertegenwoordigt, hebben energiebesparingen een aanzienlijke impact op de bescherming van het milieu en ook op uw bedrijfsresultaten
Energiebesparingen op perslucht bieden zowel voordelen voor uw resultaten als voor onze planeet
Red 15.000 bomen
arrows_up
arrows_down
Home
Energieterugwinning
comprimeren
verlagen
hergebruiken
besparen